Ubezpieczenia żywiecs

Ubezpieczenie komunikacyjne ZIELONA KARTA

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy stanowiący dowód, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza, a należącym do Systemu Zielonej Karty.

Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.

Planujesz wyjazd za granicę? Sprawdź, czy nie musisz zgłosić się do swojego ubezpieczyciela po certyfikat Zielonej Karty.

Kraje, w których certyfikat ZK jest konieczny:
Albania,
Białoruś,
Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra,
Iran,
Izrael,
Macedonia,
Maroko,
Mołdawia,
Rosja,
Tunezja,
Turcja,
Ukraina

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Autocasco (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)
Zielona Karta (ZK)
Zgłoszenie szkody
Obowiazki zbywcy pojazdu
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Partnerzy