Ubezpieczenia żywiec

Ubezpieczenie komunikacyjne Następstw Nieszczęścliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdu. Obejmuje szkody spowodowane podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w czasie jazdy. W zależności od wybranego wariantu może dotyczyć zdarzeń na terytorium RP lub całej Europy. Składki uzależnione są od sumy ubezpieczenia oraz od tego, czy ochrona ma obejmować opcje dodatkowe, jak na przykład: zwrot kosztów leczenia czy dzienna dieta szpitalna. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, regulowane przez ogólne warunki ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów jest stosunkowo niewielki, więc warto zapewnić ochronę sobie i osobom przewożonym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo u naszych Konsultantów – odniesienie do kontaktu

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Autocasco (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)
Zielona Karta (ZK)
Zgłoszenie szkody
Obowiazki zbywcy pojazdu
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego