Ubezpieczenia żywiec

Ubezpieczenie majątkowe firmy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą ubezpieczeń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Czy pomyśleli Państwo o zabezpieczeniu majątku swojej firmy? Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia (np. pożaru czy powodzi) nie można wykonywać działalności, a koszty niestety muszą być ponoszone… Podobnie w przypadku kradzieży, bądź w razie uszkodzenia towaru podczas przewożenia. Często za niewielką składkę (stanowiącą koszt uzyskania przychodu) można zapewnić sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Szczególnie ważne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. Nie wszyscy Przedsiębiorcy zdaja sobie sprawę z faktu, że np. Klient, który poślizgnie się na nieodśnieżonych schodach sklepu ma roszczenie o odszkodowanie w stosunku do właściciela. Warto pomyśleć o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia, które uchroni nas od konsekwencji finansowych w razie szkody. Ochronę można rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji np. OC pracodawcy, czy szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające rejestracji.

Nasi Konsultanci pomogą Państwu w określeniu potrzeb i zaproponują różne warianty możliwych rozwiązań.

Oferujemy wszelkie ubezpieczenia dla wszelkich podmiotów prawa handlowego, m.in.:
pakiety kompleksowego ubezpieczenia firm od następujących ryzyk:
- ogień i inne zdarzenia losowe
- kradzież z włamaniem
- odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności
- oszklenia
- cargo
- gwarancje ubezpieczeniowe
- ubezpieczenia dla firm transportowych i wiele innych
- ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

Szczegóły u naszych konsultantów >>

Majątek prywatny
Majątek firmy
Zgłoszenie szkody