Ubezpieczenia żywiec

Ubezpiecznie życiowe - Ubezpieczenie L4

Korzyści z Ubezpieczenia L4:
• 100 % płatne zwolnienie lekarskie
• Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,90 zł
• Możliwość ubezpieczenia on-line
• Minimum formalności
• Darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Forum Grup Zawodowych
• Pomoc prawna przy wypłacie świadczeń
• Pomoc przy likwidacji szkód i roszczeń
• Bezpłatne porady prawne, konsultacje mailowe bądź telefoniczne
• Wymiana informacji oraz dostęp do fachowej wiedzy doświadczonych
pracowników branży ubezpieczeniowej
• Wzajemne wsparcie, pomoc oraz doradztwo Członków FGZ
• Udział w szkoleniach, konferencjach, imprezach kulturalnych organizowanych przez FGZ
• Możliwość skorzystania z produktów oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem.

UBEZPIECZ SIĘ


Ubezpieczenia Życiowe
Euro26
Ubezpieczenie L4
Zgłoszenie szkody
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Partnerzy