Ubezpieczenia żywiec

Zgłoszenie szkody

Ergo Hestia

Dane adresowe:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. (58) 555 60 00, fax (58) 555 60 01
Zgłoszenie szkody:
Zgłoszenia możesz dokonać w Internecie za pomocą eKonta ubezpieczeniowego lub internetowego formularza zgłoszenia szkody, jeśli nie masz aktywnego eKonta. Możesz również zgłosić szkodę, wypełniając druki bądź kontaktując się z konsultantem Hestii Kontakt - 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy).

PZU SA

Dane adresowe:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
tel. 801 102 102, (22) 566 55 55, SMS 4102
Zgłoszenie szkody:
Za pośrednictwem Internetu, telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55, osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU, na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem

TUZ

Dane adresowe:
Centrala TUW "TUZ"
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
tel. (22) 534 56 00, fax (22) 534 56 15
Zgłoszenie szkody:
za pomocą specjalnej linii telefonicznej (22) 327 60 60, bezpośrednio w Oddziale terenowym TUW "TUZ", korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do najbliższego Oddziału TUW "TUZ" listem, faxem lub e-mailem,

PROAMA

Dane adresowe:
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Zana 32A, 20-601 Lublin
tel. 815 815 815
Zgłoszenie szkody:
Skontaktuj się z Działem Likwidacji Szkód Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta pod numerem 815 815 815 i wybierz na klawiaturze Twojego telefonu numer 1

LINK 4

Dane adresowe:
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Tel.: (0 prefix 22) 444 44 00, Fax: (0 prefix 22) 444 44 01
Zgłoszenie szkody:
za pomocą specjalnej linii telefonicznej (22) 444 44 44,

PZMotM

Dane adresowe:
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
UL. Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
Tel. 801 080 600, (022) 212 20 50
Zgłoszenie szkody:
telefoniczne zgłoszenie szkody (24h/dobę) pod numerami: 801 080 600 numer ten dostępny jest z telefonów stacjonarnych ,(22) 212 20 50 numer ten jest dostępny z telefonów komórkowych lub zgłoszenia za pomocą formularza on-line

COMPENSA

Dane adresowe:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00
Zgłoszenie szkody:
Zadzwoń na czynną przez CAŁĄ DOBĘ infolinię: 801 120 000, 22 501 61 00 lub zgłoszenia za pomocą formularza on-line

CONCORDIA

Dane adresowe:
Concordia Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. (+48) 61 85 84 800, fax (+48) 61 85 84 801
Zgłoszenie szkody:
Szkodę można zgłosić pod numerem: (61) 858 48 08 lub (61) 858 48 65 Skorzystaj z formularza do zgłaszania szkód majątkowych, rolnych, komunikacyjnych i na życie.

AVIVA

Dane adresowe:
Aviva Sp. z o.o
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
tel. (22) 557 40 50, faks (22) 557 40 75
Zgłoszenie szkody:
Zadzwoń na numer 801 28 28 28 lub z telefonu komórkowego: 22 563 28 28,

LIBERTY DIRECT

Dane adresowe:
Liberty Seguros Compania de Segurosy Reaseguros S.A. Oddział w Polsce ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
Tel. (+48) 22 589 90 00, Fax (+48) 22 589 90 90
Zgłoszenie szkody:
Szkodę można zgłosić pod numerem: 22 589 95 21 lub Fax: 22 589 97 97

INTERRISK

Dane adresowe:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel. +48 22 537 68 03, fax +48 22 537 68 04, 05
Zgłoszenie szkody:
Kontakt z naszym Call Center pod numerem telefonu: 22 212 20 12. Mogą Państwo również skorzystać z formularza on-line

TUW

Dane adresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
tel. 22 649-73-87, fax. 22 649-73-89
Zgłoszenie szkody:
za pomocą specjalnej linii telefonicznej 22 894 47 72

PTU

Dane adresowe:
Centrala PTU S.A.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A
tel.: (22) 469 60 00 – 01, fax: (22) 539 31 15
Zgłoszenie szkody:
Zgłoszenie szkody tel.: 22 539 31 00, fax: 22 539 31 15

UNIQA

Dane adresowe:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel. +48 (0) 42 63 44 700, fax +48 (0) 42 63 77 430
Zgłoszenie szkody:
zadzwoń do Centrum Pomocy Grupy UNIQA 801 597 597 lub 42 66 66 500. Zgłoś szkodę za pomocą strony internetowej

GENERALI

Dane adresowe:
Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Tel.: (22) 543-05-00, Fax: (22) 543-08-99
Zgłoszenie szkody:
Zgłoszenie szkody 801-343-343 lub (22) 543-05-43

AXA

Dane adresowe:
AXA DIRECT (Avanssur S.A. Oddział w Polsce)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Tel. +48 22 599 95 22
Zgłoszenie szkody:
Zadzwoń do nas bądź zamów bezpłatne oddzwonienie. Nasz Doradca zarejestruje szkodę oraz udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji.

MTU

Dane adresowe:
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. 58 555 63 04, fax. 58 555 63 02
Zgłoszenie szkody:
Szkodę zgłaszasz za pomocą: formularzem internetowym, telefonicznie 801 107 108 lub 58 555 6 222 , fax. 58 555 63 02

MACIF

Dane adresowe:
MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
tel.: +48 22 653 43 50, fax: +48 22 653 43 51

EURO26

Dane adresowe:
Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych
ul. Długi Targ 11/12, 80-828 Gdańsk
Tel.: (058) 301-88-11, (058) 301-63-22, Fax: (058) 301-89-12

HDI

Dane adresowe:
Centrala HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Al. Jerozolimskie 133A, 02 - 304 Warszawa
Tel. 22 44 99 999 lub 801 801 181
Zgłoszenie szkody:
Za pomocą infolinii pod numerem 22 44 99 999 lub 801 801 181 On-line za pomocą e-formularza

INTERPOLSKA

Dane adresowe:
Centrala TU INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
Zgłoszeni szkody:
Za pomocą infolinii pod numerem 801 888 997 lub (022) 333 77 88

YOU CAN DRIVE

Dane adresowe:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. (58) 555 60 00, fax (58) 555 60 01
Zgłoszenie szkody:
Przez całą dobę dyżurują nasi konsultanci infolinii. Dostępni są pod numerami 801 55 50 50
lub +48 (58) 555 50 50