Ubezpieczenia żywiec

Ubezpieczenie komunikacyjne Auto-Casco (AC)

Ubezpieczenie auto – casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, regulowanym zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia. Warto pamiętać, że przy ubezpieczeniu auto – casco to nie cena jest najważniejszym argumentem, ponieważ wachlarz możliwych rozwiązań jest w tym przypadku bardzo szeroki, od ubezpieczenia działającego tylko w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej (tzw. mini – casco) do pełnego zakresu ochrony, który rekompensuje wszelkie koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Decydujący wpływ na składkę (oczywiście oprócz zakresu) ma także suma ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać jego wartości rynkowej. W przypadku znacznego zaniżenia sumy ubezpieczenia, w razie szkody, należy spodziewać się, że odszkodowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. Jeśli decydują się Państwo na zawarcie ubezpieczenia AC zalecamy szczegółową lekturę treści ogólnych warunków ubezpieczenia, czyli swoistego regulaminu, w którym można znaleźć odpowiedź na pytanie w jakich sytuacjach i na jakich warunkach odszkodowanie zostanie wypłacone. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz na obowiązki ubezpieczającego. Warto poznać kilka ważniejszych definicji:

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Autocasco (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)
Zielona Karta (ZK)
Zgłoszenie szkody
Obowiazki zbywcy pojazdu
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego